Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία μας από το 2016, φέρει την πιστοποίηση FSC® Chain of Custody, διότι πιστεύει ότι οι εταιρείες οφείλουν να είναι και φορείς διαμόρφωσης κοινωνικής και περιβαλλοντικής συνείδησης.

Τι είναι όμως ο FSC®;

Το Συμβούλιο Διαχείρισης Δασών (Forest Stewardship Council®) είναι ένας παγκόσμιος μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που σκοπό έχει την ορθολογική διαχείριση των δασών του πλανήτη και ως εκ τούτου τη βιωσιμότητα αυτών, τόσο από περιβαλλοντική όσο και από κοινωνική σκοπιά.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από μια σειρά προτύπων και κανόνων που έχει θεσπίσει, τα οποία διασφαλίζουν την απρόσκοπτη προστασία όχι μόνο των δασών, αλλά και ολόκληρου του οικοσυστήματος που ζει μέσα σε αυτά.

Συγχρόνως η πιστοποίηση FSC® αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα το οποίο αξίζει να συμπληρωθεί στην επικοινωνία με τους συνεργάτες μας.

3
orTsolis Logo-08-08-08

Επικοινωνία

Αεροπορίας 12,
174 55  ΑΛΙΜΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

τηλ.: +30 210 9954302
e-mail: paper@tsolisae.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright © 2021. tsolispapers